שרון רוקני-שמר

שותפה מייסדת

אודי בורוביץ'

שותף מייסד