מהו חזון?
החזון הינו תמונת העתיד המיטבית הרצויה. תמונת המצב של שיא ההצלחה שאליה רוצים להגיע.

  • חזון נותן תשובה לשאלה: מה? מהו מצב שיא ההצלחה שאליו שואפים להגיע?
  • מבהיר את הכיוון והדרך ויוצר מודעות ומכוונות אליהם.
  • כולל את הערכים ומצהיר על "האני מאמין" (מהווה הצהרת כוונות חברתית-כלכלית-קהילתית).
  • החזון משמש מצפן חברתי-כלכלי, ומגדיר מהו הכיוון הרצוי של הארגון לעשייה לצורך השגת התכלית
"Our vision serves as the framework for our Roadmap and guides every aspect of our decision making by describing what we need to accomplish”